Over Ozoschool

De coronacrisis heeft verregaande gevolgen gehad voor het onderwijs.
Veel leerlingen liepen een achterstand op vanwege de omschakeling naar afstandsonderwijs. Toen het enigszins kon, werden er in Amsterdam verschillende zomerscholen en -activiteiten georganiseerd om achterstanden weg te werken.

In de zomer van 2020 hebben we zomerscholen georganiseerd in Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Nieuw-West.

Onze zomerschool was voor vmbo-geslaagden, die maandenlang thuis hadden gezeten en zich niet goed konden voorbereiden op hun vervolgonderwijs aan het mbo.

Het is een groot succes gebleken en daarom krijgt het een vervolg in 2021!

Van 16 tot en met 20 augustus 2021 houden wij de overstapszomerschool, oftewel OZOSchool, op vier locaties in Amsterdam.

Tijd: dagelijks van 10:00uur – 15:00uur 

Het doel van de OZOSchool is om vmbo-leerlingen goed voor te bereiden op het mbo. Dit doen we door workshops en educatieve activiteiten te programmeren waarbij ervaring en beleving van de leerling voorop staan.  

Het aanbod is interactief en vindt ook buiten het klaslokaal plaats. Studievaardigheden, maatschappijleer en lessen in politiek bewustzijn, maar ook ondernemen, theater, dans en muziek horen bij het curriculum. Deze overstapschool is ook een plek waar leerlingen hun expressieve kant kunnen uitleven.  

En, voor de leerlingen die daar behoefte aan hebben, vakinhoudelijke lessen Nederlands en rekenen, om hun niveau op te krikken en om een goede start te kunnen maken op het mbo. Een passend programma waarin wij met leerlingen kijken naar hoe zij studeren, hoe ze informatie opnemen en hoe ze die toepassen. 

OZOSchool wordt uitgevoerd door Stichting Bigi Bon, in opdracht van het Samenwerkingsverband VO-Scholen Amsterdam Diemen, in samenwerking met het ROC van Amsterdam en ROC Top.