Over Ozoschool

De coronacrisis heeft verregaande gevolgen gehad voor het onderwijs.
Veel leerlingen liepen een achterstand op vanwege de omschakeling naar afstandsonderwijs. Toen het enigszins kon, werden er in Amsterdam verschillende zomerscholen en -activiteiten georganiseerd om achterstanden weg te werken.

In de zomer van 2020 en 2021 hebben we zomerscholen georganiseerd in Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Nieuw-West.

Onze zomerschool was voor vmbo-geslaagden, om zich goed voor te bereiden op hun vervolgonderwijs aan het mbo.

Het is een groot succes gebleken en daarom krijgt het een vervolg in 2022!

In de week van 27 juni tot en met 1 juli 2022 houden wij de OZOSchool, op vier locaties in Amsterdam.

Tijd: dagelijks van 10:00uur – 15:00uur 

Het doel van de OZOSchool is om vmbo-leerlingen goed voor te bereiden op het mbo. Dit doen we door workshops en educatieve activiteiten te programmeren waarbij ervaring en beleving van de leerling voorop staan.  

Het aanbod is interactief en vindt ook buiten het klaslokaal plaats. Studievaardigheden, maatschappijleer en lessen in politiek bewustzijn, maar ook ondernemen, theater, dans en muziek horen bij het curriculum. Deze overstapschool is ook een plek waar leerlingen hun expressieve kant kunnen uitleven.  

Sport masterclasses en motivational speeches door sprekers waar studenten zich mee kunnen identificeren.

Onze mbo-marktplaats is een fysieke alomvattende mini-mbo beurs waarop aankomende mbo-studenten zich kunnen oriënteren, en waar wij je helpen bij het maken van passende keuzes. We arrangeren graag contactmomenten met de verschillende opleidingen, voor studenten die daar behoefte aan hebben.

Een leesatelier in samenwerking met een lokale boekenwinkel, tijdens welke studenten worden uitgedaagd om in 1 week 1 boek te lezen

Een dagelijkse loterij van een tas vol schoolspullen.

Ook ouders hebben we graag op bezoek om samen van gedachten wisselen over ons programma, hun rol in het schoolsucces van hun kind, de nasleep van Covid en allerhande voor hen prangende onderwerpen.

Iedere dag verzorgen we een lekkere lunch. Focus is het best op een volle maag.

OZOSchool wordt uitgevoerd door Stichting Bigi Bon, in opdracht van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen, in samenwerking met het ROC van Amsterdam en ROC Top.